Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Geografický kalendář

5. 5. – 30. 11. 2017 J. Felkl & syn, továrna na glóby

Výstava představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn, která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let. Tato největší rakousko-uherská společnost vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech, 10 provedeních a 17 světových jazycích. Tiskli také první glóby v národních jazycích, nejen české, ale i maďarské a polské. Byli držiteli dvou patentů na zvláštní rozkladné glóby.
Kde: Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – předsálí Mapové sbírky, 2. patro, Albertov 6, Praha 2
Více informací naleznete zde.