Stažení článku

BIČÍK, I. (2005): Úvodník. Geografické rozhledy, 15(2), 1.