Stažení článku

MÁČKA, Z. (2005): Objevování Antarktidy. Geografické rozhledy, 15(2), 8–9.