Stažení článku

BIČÍK, I. (2005): Pár slov o studiu geografie na PřF UK. Geografické rozhledy, 15(2), 19.