Stažení článku

KUČERA, Z. (2005): Zaniklá sídla – nedílná součást naší krajiny. Geografické rozhledy, 14(5), 120–121.