Stažení článku

MATĚJČEK, T. (2005): Biodiverzita jako geografický problém. Geografické rozhledy, 14(5), 124–125.