Stažení článku

ENGEL, Z. (2005): Ledovce horských oblastí. Geografické rozhledy, 14(4), 90–91.