Stažení článku

BERNATÍK, R. (2005): Geografické srovnání Evropy a Česka. Geografické rozhledy, 14(4), 102–103.