Stažení článku

POŠTA, P. (2005): Rašeliniště v České republice. Geografické rozhledy, 14(4), 104–105.