Stažení článku

SMOLOVÁ, I. (2005): Nízké Tatry. Geografické rozhledy, 14(4), 110–111.