Stažení článku

BIČÍK, I. (2005): Úvodník. Geografické rozhledy, 14(3), 57.