Stažení článku

MATĚJČEK, T. (2005): Invazní druhy rostlin: jaká je situace ve světě. Geografické rozhledy, 14(3), 68–69.