Stažení článku

ROZKOŠNÝ, F., NOVÁČEK, A. (2016): „Americká povaha“ – specifika a její kořeny. Geografické rozhledy, 25(4), 6–7.