Stažení článku

BURDA, T. (2005): Krasavice na Dunaji a její proměny. Geografické rozhledy, 14(3), 82–83.