Stažení článku

BIČÍK, I., KABRDA, J. (2004): Úvodník. Geografické rozhledy, 14(2), 29.