Stažení článku

MATĚJČEK, T. (2004): Invazní druhy živočichů: celosvětový problém. Geografické rozhledy, 14(2), 40-41.