Stažení článku

KOŘANOVÁ, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2016): Geografické kurikulum z druhého konce světa. Geografické rozhledy, 25(4), 10–12.