Stažení článku

BIČÍK, I. (2004): Úvodník. Geografické rozhledy, 13(5), 113.