Stažení článku

TOMEŠ, J. (2004): Evropa regionů: regionální diferenciace nezaměstnanosti. Geografické rozhledy, 13(5), 138–139.