Stažení článku

BIČÍK, I. (2004): Úvodník. Geografické rozhledy, 14(1), 1.