Stažení článku

SEDLÁK, P. (2004): Dálkový průzkum Země – 1. část. Geografické rozhledy, 14(1), 10–11.