Stažení článku

LEXA, M. (2004): Eroze půdy. Geografické rozhledy, 14(1), 12–13.