Stažení článku

MAŠATA, R. (2004): Diferenciace přístupu obyvatelstva k internetu. Geografické rozhledy, 14(1), 22–23.