Stažení článku

BIČÍK, I. (2004): Úvodník. Geografické rozhledy, 13(4), 85.