Stažení článku

KOLEJKA, J. (2004): Geografie a příčiny povodní. Geografické rozhledy, 13(4), 86–87.