Stažení článku

MÜLLER, M. (2004): Intenzivní srážky a povodně – stálá hrozba. Geografické rozhledy, 13(4), 88–89.