Stažení článku

DAŇHELKA, J. (2004): Katastrofální povodeň v srpnu 2002. Geografické rozhledy, 13(4), 90–91.