Stažení článku

HALUŠOVÁ, J. (2004): Protipovodňová ochrana. Geografické rozhledy, 13(4), 92–93.