Stažení článku

NOVOTNÁ, M., VOŽENÍLEK, V. (2004): Zkoumejme svět pomocí GIS. Geografické rozhledy, 13(4), 94–95.