Stažení článku

KŘÍŽEK, M. (2004): Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Geografické rozhledy, 13(4), 96–97.