Stažení článku

LIPSKÝ, Z. (2004): Knihy o krajině. Geografické rozhledy, 13(4), 100.