Stažení článku

LIPSKÝ, Z., MATĚJČEK, T. (2004): Rostlinné invaze v naší krajině. Geografické rozhledy, 13(4), 108–109.