Stažení článku

TOMEŠ, J. (2004): Evropa regionů – regionální diferenciace nezaměstnanosti. Geografické rozhledy, 13(4), 110–111.