Stažení článku

TOMEŠ, J. (2004): NUTS 2 – sektorová zaměstnanost a nezaměstnanost v mapách. Geografické rozhledy, 13(4), II–IV.