Stažení článku

ŠOBR, M. (2004): Chibiny. Geografické rozhledy, 13(3), 61.