Stažení článku

FRAINDOVÁ, K. (2016): Změny odtoku a dopad antropogenního vlivu na ekosystém řeky Athabasca. Geografické rozhledy, 25(4), 28–29.