Stažení článku

ŠOBR. M. (2004): Jezero Bajkal. Geografické rozhledy, 13(3), 84.