Stažení článku

BIČÍK, I. (2003): Úvodník. Geografické rozhledy, 13(2), 29.