Stažení článku

MARTÍNEK, J. (2003): Maďarsko: nížiny i hory. Geografické rozhledy, 13(2), 52–53.