Stažení článku

BIČÍK, I. (2003): Úvodník. Geografické rozhledy, 13(1), 1.