Stažení článku

KLUFOVÁ, R. (2003): Biosférická rezervace a chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Geografické rozhledy, 13(1), 12–13.