Stažení článku

WINKLER, J. (2003): Přírodní parky v Izraeli. Geografické rozhledy, 13(1), 22–23.