Stažení článku

LIPSKÝ, Z. (2003): Typy evropských krajin. Geografické rozhledy, 12(5), 120-121.