Stažení článku

BÖHM, V. (2003): Učebna geografie jako didaktický a informační systém. Geografické rozhledy, 12(5), 127.