Stažení článku

BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2003): Transformace českého zemědělství. Geografické rozhledy, 12(5), IV.