Stažení článku

BIČÍK, I. (2003): Úvodník. Geografické rozhledy, 12(4), 85.