Stažení článku

KUPKOVÁ, L. (2003): Scénáře klimatických změn. Geografické rozhledy, 12(3), 67.