Stažení článku

JAROLÍMEK, J., HAMPLOVÁ, V. (2016): Den zdraví jako nástroj proti dětské obezitě. Geografické rozhledy, 25(3), 21.