Stažení článku

SLOVÁKOVÁ, K. (2003): Cestovní ruch na Slovensku. Geografické rozhledy, 12(3), 80–81.