Stažení článku

Diskuze o reformě geografického vzdělávání (rozhovor s Josefem Herinkem). Geografické rozhledy, 12(2), 43-44.